Chlazení mladiny

    Vařící mladinu po chmelovaru je nutno co nejrychleji ochladit na zákvasnou teplotu, naočkovat kvasnicemi a při tom všem se vyhnout bakteriálním kontaminacím. Čím rychleji mladinu zchladíme, tím lépe. Při rychlém zchlazení dochází zároveň k vysrážení zbytkových proteinů, k čemuž u pomalého zchlazování nedochází vůbec, a nebo v menší míře. 

Chladič spirálový
    Jedná se o měděnou nebo nerezovou stočenou trubku se spojkami na obou koncích. Chladič se obyčejně vkládá do díla 15 minut před koncem varu, aby došlo k zabití možných bakterií, na něm usazených. Po ukončení varu se skrz chladič pustí studená voda a dílo se postupně ochlazuje. Je vhodné dílo promíchávat aby došlo k co nejlepší tepelné výměně.

Chladič protiproudový
    Protiproudový chladič je složitější než chladič spirálový. Skládá se z trubky, do které je vložena menší, měděná nebo nerezová trubka. Obě trubky jsou stočeny do šneka jako v předchozím případě. Horké dílo protéká vnitřní trubkou, zatímco studená voda je pumpována vnejší trubkou v opačném směru. Tento chladič má jednu nevýhodu oproti minulému- musí se desinfikovat a čistit vnitřní trubka, kterou protéká dílo.

Deskový chladič
    Deskový chladič je podobný protiproudovému. Pláty chladiče protéká horké dílo, zatímco voda obtéká kolem nich. Průtok díla je vhodné regulovat ventilem, tak aby z chladičem vytékalo dostatečně zchlazené dílo. Deskové chladiče jsou bohužel náchylné na ucpávání pokud se do nich dostanou zbytky chmelového mláta, vysrážených proteinů nebo jiných přísad. Před každým použitím musí být důkladně sanitovány.

 

Tadytomas