Heineken Česká republika oznamuje výsledky prodejů za rok 2010

04.04.2011 13:35

 

    V roce 2010 výsledky českého pivního trhu výrazně ovlivnilo zatížení vyšší spotřební daní na počátku roku, stejně jako změny v chování spotřebitelů vedoucí k poklesu spotřeby piva,  ekonomicky nestabilní situace a nepříznivé demografické aspekty. I když se tyto faktory odrazily i na výsledcích skupiny Heineken Česká republika, jsou zásadní ukazatele společnosti příznivější, než celkový trend na trhu.

Na domácím trhu celkový objem prodejů piva skupiny Heineken Česká republika včetně prodeje dovážených značek poklesl v roce 2010 v porovnání s rokem předcházejícím o 4,1 procentního bodu, což je výrazně méně než 7,9% pokles trhu uváděný Českým svazem pivovarů a sladoven.

Export piv vlastních značek vyrobených v pivovarech Starobrno, Královský pivovar Krušovice, Velké Březno a Krásné Březno v roce 2010 proti roku 2009 poklesl o 6%, což bylo způsobeno především silným nárůstem cen značky Březňák v Německu.  Přesto se export značky Krušovice se i v nelehkém roce 2010 může pochlubit celkovým nárůstem o 6%,  při 44% podílu na celém exportním portfoliu skupiny. Na exportu Krušovic se podílí především příznivá situace v Rusku, ale například i expanze na Slovensku (+21,4%) .

V exportu se posílila také úloha značky Zlatopramen, která nyní zaujímá 9% exportního podílu skupiny, což reprezentuje 74% nárůst proti roku 2009.

Pivovary skupiny Heineken Česká republika uvařily v minulém roce na našem území 2.310.000 hektolitrů piva.

Etienne Strijp, generální ředitel Heinekenu v České republice, uvedl:

„Rok 2010 byl v důsledku nejisté ekonomické situace složitý pro pivní trhy v České republice i jinde na světě. Domácí trh v České republice je negativně ovlivněn vzrůstem spotřební daně na pivo, menší kupní silou konzumentů a jsme i svědky změny demografických trendů. Heineken Česká republika však  pečlivě sleduje konzumentské preference a na vytváření nových trendů se aktivně podílí.

Rok 2010 byl pro nás ve znamení inovací, které tvořily 24% našich prodaných objemů.  Abych jmenoval aspoň ty hlavní, jsou to především  Maxilahve pro Zlatopramen, Starobrno a Březňák, Draughtkeg pro Krušovice a Heineken, nebo náš výčepní systém Orion, díky kterému můžeme nabízet výhody tankového piva také menším restauracím a hospodám. Na Orionu si zákazníci velmi cení čerstvost a stálou teplotu tankového piva a snadnější sanitační proces, v roce 2011 tedy plánujeme počet jeho instalací zněkolikanásobit.“

Úspěch speciální Maxilahve, do které Heineken Česká republika plní značky Zlatopramen, Starobrno a Březňák, nastartoval nový  pivní obalový segment, jehož prudký rozvoj dokumentují výsledky roku 2010.  Objem prodaných hektolitrů piva v tomto typu balení se loni vyšplhal až na 464.000 hektolitrů, což je více než 100% nárůst proti roku 2009. Investice více než 100 milionů korun do vlastní stáčecí linky pro Maxilahve ve Starobrnu byl krokem, který umožní přinášet další novinky.

V roce 2010 proběhla také zásadní obměna portfolia značky Krušovice. Komplexní projekt, který propojil sládkovské umění starší generace zastoupené bývalým sládkem Václavem Kloubem s mistrovstvím současného týmu v čele s Tomášem Kosmákem, přinesl výsledky reprezentované novou Krušovickou Desítkou, vařenou na 10,2 stupňů. Díky inspiraci původní recepturou je chuťový profil nové Desítky podobný jako v době její největší proslulosti. Navíc do portfolia přibyl  zcela nový 13stupňový Malvaz,  a i další změny produktů byly příznivě hodnoceny zákazníky i konzumenty.

Heineken Česká republika i v roce 2010 kladl velký důraz na trvale udržitelný rozvoj a sociálně zodpovědné podnikání, o těchto aktivitách publikoval firemní Sustainability report. Snaha o úsporu energií  a přírodních zdrojů je ostatně pro Heineken typická celosvětově, důkazem je nový projekt Brewing a Better Future, díky kterému se Heineken chce stát „nejzelenějším“ pivovarníkem na světě.

V České republice se Heineken snaží o ekologickou šetrnost ve všech svých pivovarech, vzorovým projektem roku 2010 byl projekt na omezení spotřeby vody při výrobě a snížení množství odpadních vod v pivovaru Krušovice.  

I v České republice se Heineken snaží o celospolečenskou osvětu spojenou s klady a zápory konzumace alkoholu, což činí prostřednictvím Iniciativy zodpovědných pivovarů i vlastních aktivit. Loni byl úspěšně nastartován český zodpovědnostní projekt Pijte s Mírou, který komunikuje poselství umírněné konzumace nejen na obalech všech českých pivních značek společnosti, ale má také vlastní webové stránky a hojně navštěvovanou komunitu na Facebooku.

V roce 2010 podpořila společnost a její české značky více než 100 charitativních a společensky důležitých aktivit, na sponzorskou podporu dosáhla řada dalších subjektů, s velkým důrazem na konkrétní potřeby regionů, ve kterých fungují jednotlivé pivovary.

Heineken je třetí největší pivovarnickou skupinou na světě a evropskou jedničkou mezi výrobci piva. V České republice má rozsáhlé portfolio značek, které obsahuje mimo jiné Krušovice, Zlatopramen, Starobrno, Březňák, nealkoholické Fríí a další. V současné době je Heineken Česká republika třetím nejsilnějším hráčem na domácím trhu s pivem s podílem 12,4%, v exportu se řadí mezi nejdůležitější vývozce piva.

 

Zdroj: tisková zpráva pivovaru Heineken Čr